BPK ČR - Banka pupečníkové krve České Republiky
           
koláž

Pupečníková krev - pro a proti.

V medicíně nenalezneme snad jedinou oblast, metodu nebo způsob léčby, která by měla jen samé výhody. Ani pupečníková krev není v tomto směru výjimkou. Shrňme si nyní výhody a nevýhody využití pupečníkové krve. I následující text vám může pomoci rozhodnout se, zda pupečníkovou krev darujete nebo necháte nazmar. 

Výhody pupečníkové krve

Základní výhodou použití darované pupečníkové krve pro léčbu závažných onemocnění je méně komplikací vyplývajících z imunitních rozdílů mezi dárcem a příjemcem. To je způsobeno menší zralostí dárce (tím je novorozenec, kterému krev zbylá v pupečníku a placentě původem patří) oproti kostní dřeni. Více o této problematice naleznete v části Trocha teorie.


 Darovaná pupečníková krev je často jedinou nadějí na záchranu života těžce nemocného člověka!


Oproti kostní dřeni, je štěp pupečníkové krve fyzicky již přítomný v kryobance. Odpadá tak nejistota, zda vytipovaný dárce kostní dřeně ji bude chtít ještě darovat nebo zda se u něj neobjeví nové zdravotní komplikace, které by darování znemožnily.  

Také kontaktování dárce kostní dřeně, jeho vyšetření, vlastní odběr a doprava zabere významně dlouhý časový úsek, většinou se jedná o celé měsíce. Štěp pupečníkové krve je ve většině případů zcela vyšetřený a okamžitě připravený k použití. Tím se doba čekání zkracuje na pouhé týdny.

V neposlední řadě je výhodou snadná možnost další manipulace se štěpem. Jedná se například o rozmnožování buněk krvetvorné tkáně.

Nevýhody pupečníkové krve

Přes řadu předností, které pupečníková krev má, je nutné se zmínit i o jejích nevýhodách.

Především je to malý objem krvetvorné tkáně. To je také důvodem, že se používá většinou pro transplantace dětských pacientů. Vědecké týmy však pracují na technikách překračujících tato omezení. 

K uložení štěpů pupečníkové krve je třeba vybudovat kryobanky a zajistit jejich provoz. To je velmi nákladnou záležitostí.

Pupečníková krev vykazuje menší efekt reakce štěpu proti leukemii. O tomto problému můžete získat více informací v našem článku Trocha teorie.

Přesto je to právě darovaná pupečníková krev, která je mnohdy jedinou nadějí na záchranu takto nemocného člověka. Zde je třeba zdůraznit právě slovo darovaná. Pupečníková krev uložená pro vlastní použití ve většině případů nemůže být dotyčnému transplantována. Více o problematice uchování pupečníkové krve pro vlastní použití naleznete zde

 developed by NetSystems
© 1998 - 2024 Banka pupečníkové krve České republiky