BPK ČR - Banka pupečníkové krve České Republiky
           
koláž

Registry pupečníkové krve

Poté co BPK ČR  pupečníkovou krev zpracuje, jsou základní údaje o štěpech předány do Českého registru dárců kostní dřeně. Ten poskytne údaje celosvětovému registru (BMDW). Aktualizace probíhá asi 1x měsíčně a tato doba se zkracuje.

Štěpy nahlášené Českému registru dárců kostní dřeně jsou již po 6 měsíční "karanténě". To znamená, že je provedeno jednak kontrolní vyšetření dítěte v 6 měsících (zjišťuje se celkový vývoj dítěte a případný rozvoj vrozených onemocnění) a jednak infekční vyšetření z krve matky (to pro případ, že v době porodu nebyly protilátky proti infekci v krevním oběhu matky zjistitelné, ačkoliv již byla infikována).

Další možností, kam nahlásit údaje o štěpech je NETCORD, což je na internetu umístěná databáze zaměřená speciálně na štěpy pupečníkové krve. Více informací najdete v kapitole o NETCORDu.developed by NetSystems
© 1998 - 2024 Banka pupečníkové krve České republiky