BPK ČR - Banka pupečníkové krve České Republiky
           
koláž

Chci darovat

V rozhodování zda darovat pupečníkovou krev hraje roli řada faktorů. Především a stále znovu se jedná o neinformovanost maminek o možnosti darování nebo řada zavádějících a nepravdivých informací, které kolují na internetu, ale bohužel často i mezi odborníky. V této kapitole naleznete informace a  konkrétní postup jak darovat pupečníkovou krev.

Podmínky darování pupečníkové krve

Darování pupečníkové krve je dobrovolné a oboustranně bezplatné. Znamená to, že nic neplatíte, ale ani neobdržíte  žádnou odměnu.

pro darování PK se můžete rozhodnout kdykoli během těhotenství. Stejně tak se kdykoli můžete rozhodnout, že darovat nechcete.

Když se rozhodnu darovat:

KROK 1)

  • Musím si vybrat jednu z následujících porodnic, které s BPK ČR spolupracují

KROK 2)

  • Během těhotenství musím podstoupit běžné těhotenské prohlídky a testy (testy na HIV, hepatitidu B, C a Syphilis) – stejně jako všechny ostatní maminky v rámci řádné lékařské péče v těhotenství

KROK 3)

  • O darování bych měla informovat svého ošetřujícího lékaře (gynekologa) a při výběru porodnice to oznámit i tam

KROK 4)

  • Před darováním musím vyplnit dotazníky týkající se mého zdravotního stavu a rizikových faktorů a musím podepsat informovaný souhlas.
  • Dotazníky a formuláře získáte ve vybrané porodnici. Vyplněný informovaný souhlas a dotazníky odevzdáte před porodem pracovníkům porodnice, kteří je zkontrolují

KROK 5)

  • Při porodu je dobré se ujistit, že personál ví o tom, že chcete darovat PK. Pokud by nastaly technické či jiné problémy, které Vám nebudou jasné, nebudete s nimi souhlasit nebo budete jakkoli jinak nespokojená, tak  nás prosím následně informujte – pomůžete tak ke zkvalitnění projektu a umožníte darovat PK dalším maminkám.
  • PK není vhodné odebírat pouze v případech komplikovaných a rizikových porodů.
  • Po porodu Vám bude odebrána krev na vyšetření hepatitidy C (neprovádí se běžně v těhotenství) a na uchování pro případné další vyšetření

KROK 6)

  • Pokud bude odebraná PK v pořádku (dostatečný počet buněk, neinfekčnost), budete po 6 měsících vyzvána na kontrolní krevní testy - dostanete obálku pro Vás a Vašeho pediatra se všemi potřebnými údaji a žádankami. Vše si prosím přineste na půlroční kontrolu Vašeho dítěte.
  • Pokud se po 6 měsících neozveme  (přestože se snažíme vždy maminky informovat), darovaná PK bohužel není vhodná pro další lékařské využití a vy nemusíte dále krevní testy podstupovat.


V případě dobrých výsledků krevních testů je nyní Vámi darovaná PK připravena pro transplantace pacientů po celém světě.

Gratulujeme a děkujeme!developed by NetSystems
© 1998 - 2024 Banka pupečníkové krve České republiky