BPK ČR - Banka pupečníkové krve České Republiky
           
koláž

Partneři banky

Dovolte nám, abychom zde poděkovali všem, kteří podporují dobrovolné dárcovství pupečníkové krve, jak po stránce služeb, finanční podpory, ale i formou propagace, organizací tiskových konferencí a jakékoliv další pomoci.

Generální partner

Kapka naděje

Zvláštní poděkování patří generálnímu partnerovi BPK ČR,  nadačnímu fondu , který byl založen s cílem podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice  FN Motol. Kapka naděje se podílí na podpoře činnosti BPK ČR

Partner pro dopravu

Fisoli

Společnost Fisoli dlouhodobě zajišťuje pro BPK ČR svoz odebrané pupečníkové z porodnických zařízení.

Mediální partner

Lekari-online.cz je informační osvětový a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožnuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím i dodavatelům. Detailní popisy zdravotních potíží, nemocí, diagnóz a jejich řešení poskytují návštěvníkům portálu množství prehledných informací o hledané problematice. Lékaři, specialisté i dodavatelé mají možnost pravidelně informovat veřejnost o novinkách a trendech ve svém oboru formou článků a tiskových zpráv. Návštevníci mohou s odborníky komunikovat v diskuzních fórech k jednotlivým výkonům či diagnózám, anebo je oslovit přímo prostrednictvím emailových kontaktních formulářů. Průměrná návštěvnost portálu Lekari-online.cz a jeho jazykových verzí činí přes 437.000 tisíc návštěv za měsíc, behem kterých je zobrazeno více jak 1.400.00 stránek. 

Partner webové prezentace

Net Systems

netsystems

Podpora ESF

V  roce  2009 jsme získali finanční porporu ESF na projekt Zvyšování adaptability pracovníků Oddělení buněčné terapie ve znalostní ekonomice - vzdělávání v transferu technologií, zakládání spin-off firem, řízení vědy a výzkumu a další profesní vzdělávání, který má zajistit odborníkům BPK ČR pracujícím v rámci Oddělení buněčné trapie při UHKT, toto vzdělávání. Díky této dotaci mohou naši odborníci vycestovat do zahraničí na největší světové kongresy, kurzy a stáže, týkající se pupečníkové krve, ale i dalších důležitých témat.
Naším cílem je přinést do České republiky nejnovější technologie, které mohou rozšíit využití kmenových buněk pupečníkové krve a pomoci tak zachránit více lidských životů.

 

  

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Partner pro monitoring tisku 

 Partneři Celostání konference BPK ČR za rok 2009

V roce 2009 podpořili Celostátní konferenci BPK ČR níže uvedení partneři. Náleží jim poděkování jak za tým BPK ČR, tak všechny ostatní účastníky konference.

 

 

 

 developed by NetSystems
© 1998 - 2024 Banka pupečníkové krve České republiky