BPK ČR - Banka pupečníkové krve České Republiky
           
koláž

Otázky a odpovědi

O pupečníkové krvi

Co je pupečníková krev?

Pupečníková (placentární) krev pochází z placenty a pupeční šnůry, která spojuje plod s matkou. Tato krev se po porodu většinou likviduje, avšak podle nových lékařských poznatků je krev z pupečníku bohatá na kmenové buňky, které mohou být použity na transplantaci krvetvorné tkáně místo kostní dřeně.

Co jsou kmenové buňky?

Kmenové buňky jsou základní kameny naší krve a imunitního systému. Vytvářejí bílé krvinky bojující proti infekci, červené krvinky přenášející kyslík a krevní destičky odpovídající za srážení krve. Kmenové buňky se normálně nacházejí v kostní dřeni a v mnohem menším počtu i v cirkulující krvi.

Co vytváří pupečníkovou krev unikátní?

Jako kostní dřeň,i pupečníková krev je bohatá na kmenové buňky. Kmenové buňky jsou nezbytné elementy pro úspěšnou transplantaci kostní dřeně.
nahoru

Transplantace pupečníkové krve

Jak může být pupečníková krev použita?

Pupečníková krev může být použita místo kostní dřeně na transplantaci a již byla použita pro léčbu různých typů anemie, dědičných metabolických poruch a deficitů imunitního systému. Většina transplantací PK byla provedena u pacientů mladších 18ti let a byly to sourozenecké ale i nepříbuzné transplantace.

Jak je úspěšná transplantace pupečníkové krve?

Ukázalo se, že tyto transplantace jsou stejně tak úspěšné jako transplantace kostní dřeně, s menším rizikem reakce štěpu proti hostiteli.
nahoru

Odběr pupečníkové krve

Jaké vyšetření je potřeba podstoupit před darováním pupečníkové krve?

Jedná se o běžná vyšetření prováděná v těhotenství, která vypovídají o zdravotním stavu budoucí matky a dítěte. Dále je potřeba vyplnit (nejlépe s lékařem v těhotenské poradně) výběrový formulář, který se týká prodělaných onemocnění a jiných rizikových faktorů. Jeho smyslem je pokusit se již před odběrem pupečníkové krve vyloučit pravděpodobně nevhodné dárce (dárkyně). Pak je potřeba ještě podepsat darovací formulář. Celkově se tedy dá říct, že není potřeba žádných speciálních vyšetření.

Kdy se pupečníková krev odebírá?

Krev se odebírá z pupečníku ihned po porodu dítěte, ale před porodem placenty. Odběr může proběhnou pouze v době porodu.

Jak se krev odebírá?

Krev se odebírá jednoduše pomocí Vaku na odběr pupečníkové krve (Maco Pharma). Pupečník je zaškrcen a přestřihnut. Krev je odebírána z pupeční šnůry pomocí sterilní jehly odběrového vaku. Odběr je rychlý a nebolestivý jak pro matku, tak pro dítě. V žádném případě nezasahuje do normálního průběhu porodu.

Kolik pupečníkové krve se odbírá?

Odebírá se všechna krev, která zbyla v pupečníku a v placentě po porodu dítěte. Odebrané množství se pohybuje v průměru okolo 70 ml.

Co se stane, když je pupečníková krev odebrána?

Pupečníková krev je dopravena do laboratoře během 24 hodin po odběru, kde je zpracována, zamražena a skladována.

Můžu darovat pupečníkovou krev v jakékoli porodnici?

Bohužel ne. Seznam spolupracujících porodnic najdete zde.

Co se stane v případě, že si dárcovství rozmyslím během porodu?

Pupečníková krev nebude v tomto případě odebrána.

Lze provést odběr pupečníkové krve u vícečetného těhotenství? A jestli ano, jak probíhá?

Odběr pupečníkové krve v tomto případě lze uskutečnit. Záleží čistě na tom, jak porod probíhá. Rozhodnutí je na porodníkovi. Zdraví dětí a maminky je samozřejmě absolutní prioritou a z tohoto důvodu je možná odběr v takovém případě méně pravděpodobný. Průběh by byl zcela shodný s postupem u běžnějšího jednočetného těhotenství.

Je možné darovat pupečníkovou krev, pokud předešlé těhotenství bylo ukončeno předčasně, v 35. týdnu těhotenství (gestóza) a dítě je zdravé?

Je to možné, předchozí takto předčasně ukončené těhotenství není důvodem k odmítnutí odběru pupečníkové krve.

Jaký věk musí mít matka - rodička?

V podstatě věk není rozhodující, ale extremní věkové situace bychom řešili individuálně.

Je odebrání pupečníkové krve bezplatné?

Ano je. Banka pupečníkové krve je ve své podstatě projektem humnitárním. Je tu kvůli pomoci pacientům a je jedno, zda jde o příbuzenský odběr (v rodině je nemocné dítě) nebo nepříbuzenský, tedy dárcovský v pravém smyslu tohoto slova. Komerčním odebíráním pupečníkové krve pro uchování pro případné budoucí použití v rodině, se BPK-ČR nezabývá a nepodporuje ho, protože nejsme přesvědčeni o smysluplnosti tohoto odběru. V konkrétním případě je ale možné se dohodnout.

Kde (a kdy) se mám hlásit, chci-li darovat pupečníkovou krev?

Přihlásit se k odběru můžete na kterékoliv z výše uvedených porodnic v těhotenské ambulanci nebo i přímo před porodem u personálu porodního sálu.

Je možné odebrat pupečníkovou krev i při porodu císařským řezem?

V zásadě to možné je. Používá se to ale pouze v případě příbuzenských odběrů (tedy, když je v dané rodině nemocné dítě, u kterého je velká pravděpodobnost, že by někdy štěp mohlo vyžadovat). Jinak se odběr rutinně neprovádí, protože během císařského řezu je spoustu mnohem důležitějších úkonů, než je odběr pupečníkové krve.

Mohu darovat pupečníkovou krev, pokud jsem v dětství prodělala infekční mononukleózu?

Onemocnění infekční mononukleózou v dětství není překážkou k odběru, jiná je situace, pokud žena onemocní během těhotenství, pak by záleželo na době od proběhlého onemocnění.

Zpracování pupečníkové krve

Jak dlouho může být pupečníková krev skladována?

V zamražené formě může být skladována dlouhodobě. Kostní dřeň byla úspěšně transplantována po více než 15tiletém skladování.

Budu informována o tom, zda byla krev zpracována a zařazena do registru?

O tom, zda byla krev zpracována nebo ne informována nebudete, bohužel není v našich možnostech informovat všechny maminky. Samozřejmě Vám tuto informaci poskytneme, pokud si zavoláte k nám do laboratoře. To platí i pro druhou část otázky týkající se zařazení do registru.

Kvůli kontrolnímu vyšetření mne budete po půl roce kontaktovat automaticky nebo se musím o toto vyšetření sama zajímat?

Pokud je krev zpracována a není dodatečně vyřazena v průběhu následujících vyšetření, dostanete od nás v průběhu 5. až 6. měsíce (tedy před 6ti měsíční kontrolou dítěte) obálku se všemi potřebnými informacemi, žádankami, formulářem pro pediatra a oznámkovanou obálkou. Pokud dojde k vyřazení krve z jakéhokoliv důvodu, tuto obálku nedostanete.developed by NetSystems
© 1998 - 2024 Banka pupečníkové krve České republiky